«داناپلاس»؛ راه‌حلی برای برگزاری کلاس و جلسات آنلاین!

◾️هزینه‌های پایین برای آموزش با کیفیت

◾️امکان ضبط نامحدود جلسات

◾️امکان ارسال لینک جلسات از طریق پیامک

جهت دریافت کد تخفیف ۳۰٪ شماره تماس خود را وارد نمایید:

شماره شما با موفقیت ثبت شد.
پلنهای پرطرفدار

پلن A1

5 نفر (5 وب‌کم هم‌زمان)

یک ماهه
63,000 تومان
سه ماهه
10 ٪
170,000 تومان
شش ماهه
15 ٪
321,000 تومان
یک ساله
25 ٪
567,000 تومان
انتخاب

پلن A2

10 نفر (5 وب‌کم هم‌زمان)

یک ماهه
77,000 تومان
سه ماهه
10 ٪
207,000 تومان
شش ماهه
15 ٪
392,000 تومان
یک ساله
25 ٪
693,000 تومان
انتخاب

پلن A

20 نفر (5 وب‌کم هم‌زمان)

یک ماهه
152,000 تومان
سه ماهه
10 ٪
412,000 تومان
شش ماهه
15 ٪
778,000 تومان
یک ساله
25 ٪
1,373,000 تومان
انتخاب

پلن B1

30 نفر (5 وب‌کم هم‌زمان)

یک ماهه
245,000 تومان
سه ماهه
10 ٪
663,000 تومان
شش ماهه
15 ٪
1,253,000 تومان
یک ساله
25 ٪
2,211,000 تومان
انتخاب

پلن B2

50 نفر (5 وب‌کم هم‌زمان)

یک ماهه
287,000 تومان
سه ماهه
10 ٪
774,000 تومان
شش ماهه
15 ٪
1,463,000 تومان
یک ساله
25 ٪
2,583,000 تومان
انتخاب

پلن A

50 نفر (5 وب‌کم هم‌زمان)

یک روزه
98,000 تومان
انتخاب

پلن B

70 نفر (10 وب‌کم هم‌زمان)

یک ماهه
455,000 تومان
سه ماهه
10 ٪
1,228,000 تومان
شش ماهه
15 ٪
2,320,000 تومان
یک ساله
25 ٪
4,095,000 تومان
انتخاب

پلن B++

100 نفر (5 وب‌کم هم‌زمان)

یک ماهه
595,000 تومان
سه ماهه
10 ٪
1,606,000 تومان
شش ماهه
15 ٪
3,034,000 تومان
یک ساله
25 ٪
5,355,000 تومان
انتخاب

پلن B

100 نفر (5 وب‌کم هم‌زمان)

یک روزه
154,000 تومان
انتخاب

پلن C

150 نفر (5 وب‌کم هم‌زمان)

یک روزه
171,000 تومان
انتخاب

پلن C

150 نفر (5 وب‌کم هم‌زمان)

یک ماهه
875,000 تومان
سه ماهه
10 ٪
2,362,000 تومان
شش ماهه
15 ٪
4,462,000 تومان
یک ساله
25 ٪
7,875,000 تومان
انتخاب

پلن D

200 نفر (5 وب‌کم هم‌زمان)

یک ماهه
980,000 تومان
سه ماهه
10 ٪
2,646,000 تومان
شش ماهه
15 ٪
4,998,000 تومان
یک ساله
25 ٪
8,820,000 تومان
انتخاب

پلن F

300 نفر (5 وب‌کم هم‌زمان)

یک ماهه
1,400,000 تومان
سه ماهه
10 ٪
3,780,000 تومان
شش ماهه
15 ٪
7,140,000 تومان
یک ساله
25 ٪
12,600,000 تومان
انتخاب

پلن H

400 نفر (5 وب‌کم هم‌زمان)

یک ماهه
1,960,000 تومان
سه ماهه
10 ٪
5,292,000 تومان
شش ماهه
15 ٪
9,996,000 تومان
یک ساله
25 ٪
17,640,000 تومان
انتخاب

پلن I

500 نفر (5 وب‌کم هم‌زمان)

یک ماهه
2,625,000 تومان
سه ماهه
10 ٪
7,087,000 تومان
شش ماهه
15 ٪
13,387,000 تومان
یک ساله
25 ٪
23,625,000 تومان
انتخاب

پلن I2

750 نفر (5 وب‌کم هم‌زمان)

یک ماهه
3,850,000 تومان
سه ماهه
10 ٪
10,395,000 تومان
شش ماهه
15 ٪
19,635,000 تومان
یک ساله
25 ٪
34,650,000 تومان
انتخاب

پلن I3

1000 نفر (5 وب‌کم هم‌زمان)

یک ماهه
5,040,000 تومان
سه ماهه
10 ٪
13,608,000 تومان
شش ماهه
15 ٪
25,704,000 تومان
یک ساله
25 ٪
45,360,000 تومان
انتخاب

پلن رایگان

5 نفر (2 وب‌کم هم‌زمان)

یک ساله
رایگان
انتخاب

پلن A

50 نفر (1 وب‌کم هم‌زمان)

یک ماهه
145,000 تومان
سه ماهه
10 ٪
391,000 تومان
شش ماهه
15 ٪
739,000 تومان
یک ساله
25 ٪
1,305,000 تومان
انتخاب

پلن B

100 نفر (1 وب‌کم هم‌زمان)

یک ماهه
245,000 تومان
سه ماهه
10 ٪
661,000 تومان
شش ماهه
15 ٪
1,249,000 تومان
یک ساله
25 ٪
2,205,000 تومان
انتخاب

پلن C

150 نفر (1 وب‌کم هم‌زمان)

یک ماهه
345,000 تومان
سه ماهه
10 ٪
931,000 تومان
شش ماهه
15 ٪
1,759,000 تومان
یک ساله
25 ٪
3,105,000 تومان
انتخاب

پلن A1

20 نفر (15 وب‌کم هم‌زمان)

یک ماهه
650,000 تومان
سه ماهه
10 ٪
1,755,000 تومان
شش ماهه
15 ٪
3,315,000 تومان
یک ساله
25 ٪
5,850,000 تومان
انتخاب

پلن A2

50 نفر (15 وب‌کم هم‌زمان)

یک ماهه
1,500,000 تومان
سه ماهه
10 ٪
4,050,000 تومان
شش ماهه
15 ٪
7,650,000 تومان
یک ساله
25 ٪
13,500,000 تومان
انتخاب

پلن A3

100 نفر (15 وب‌کم هم‌زمان)

یک ماهه
2,500,000 تومان
سه ماهه
10 ٪
6,750,000 تومان
شش ماهه
15 ٪
12,750,000 تومان
یک ساله
25 ٪
22,500,000 تومان
انتخاب

پلن A4

250 نفر (15 وب‌کم هم‌زمان)

یک ماهه
5,000,000 تومان
سه ماهه
10 ٪
13,500,000 تومان
شش ماهه
15 ٪
25,500,000 تومان
یک ساله
25 ٪
45,000,000 تومان
انتخاب

پلن A

500 نفر (15 وب‌کم هم‌زمان)

یک ماهه
7,500,000 تومان
سه ماهه
10 ٪
20,250,000 تومان
شش ماهه
15 ٪
38,250,000 تومان
یک ساله
25 ٪
67,500,000 تومان
انتخاب

پلن B

750 نفر (15 وب‌کم هم‌زمان)

یک ماهه
11,250,000 تومان
سه ماهه
10 ٪
30,375,000 تومان
شش ماهه
15 ٪
57,375,000 تومان
یک ساله
25 ٪
101,250,000 تومان
انتخاب

پلن G

1000 نفر (15 وب‌کم هم‌زمان)

یک ماهه
15,000,000 تومان
سه ماهه
10 ٪
40,500,000 تومان
شش ماهه
15 ٪
76,500,000 تومان
یک ساله
25 ٪
135,000,000 تومان
انتخاب
داناتیـــــــــکت
 • 1
  ابتدا باید در سایت ثبت نام کنید.
 • 2
  سپس تعرفه موردنظر خود را انتخاب و خریداری نمایید.
 • 3
  پس از خرید پلن موردنظر با مراجعه به آدرس cp.danaapp.ir با وارد کردن نام کاربری و رمزعبور خود وارد داشبورد اختصاصی خود شوید.
 • 4
  از قسمت «رویدادهای آنلاین» میتوانید رویدادهای آنلاین خود را ایجاد کرده و سپس در سایت دانا منتشر نمایید.
آموزشاستفاده از داناپلاس
آموزش ثبت نام و ورود به دانا پلاس
ایجاد کلاس، جلسه و وبینار جدید
روش ها دعوت از شرکت کنندگان
آموزش پنل مدیریتی
آموزش محیط کلاس، جلسه و وبینار
آموزش ایجاد نظرسنجی
آموزش تنظیمات مدیر در کلاس
آموزش تکمیلی محیط کلاس، جلسه و وبینار،
آموزش سریع ایجاد نظرسنجی
آموزش پخش فایل ویدیویی
آموزش ضبط کلاس، جلسه و وبینار
آموزش ابزارهای مدیریتی کلاس
آموزش ایجاد کلاس زیرمجموعه
آموزش ثبت نام و ورود به دانا پلاس
نظراتکاربران
هم‌آموز
علی احمدی
من معلم خصوصی زبان انگلیسی‌ام و در دوران کرونا با استفاده از پلتفرم برگزاری کلاس آنلاین رایگان داناپلاس، توانستم امکاناتی مانند برگزاری آزمون آنلاین رایگان را امتحان و بر اساس نیازم بهترین پلن را انتخاب کنم.
معاون
باقر صمدی
با شروع دورکاری و نیاز به استفاده از پلتفرمی برای برگزاری جلسات آنلاین و وبینارهای آموزشی برای کارکنان سازمان، شرکت ایرانسل بخش قابل توجهی از جلساتش را روی داناپلاس برگزار کرده است که به خوبی پاسخگوی تمامی نیازهای ما بوده است.
گروه
مجتبی اسدی
در دوران کرونا گروه آریانا و مدرسه‌ی کسب‌وکار آریانا دوره‌های آموزشی حضوری خود را با استفاده از پلتفرم دانا‌پلاس برگزار کرده و تجربه‌ی بسیار خوبی تا کنون داشته‌است.
مشتریان"داناپلاس"

رایگان شروع کنید!