انتخاب پلن
بسته (اختیاری)
انتخاب دوره
تایید و پرداخت
پلتفرم برگزاری کلاس آنلاین داناپلاس، با امکانات ویژه‌ای که دارد، برگزاری و مدیریت کلاس‌های آنلاین را برای مراکز آموزشی، دانشگاه‌ها، مدارس و معلم‌های خصوصی بسیار تسهیل کرده است. از امکانات ویژه داناپلاس می‌توان به این موارد اشاره کرد: کلاس‌های زیرمجموعه که امکان برگزاری کار گروهی و کار پروژه‌ای را برای دانش‌آموزان و دانشجویان کلاس فراهم می‌کند، امکان برگزاری آزمون‌های آنلاین مختلف با تصحیح خودکار، امکان بارگذاری تکالیف، امکان ایجاد گیمیفیکیشن برای جذاب‌تر کردن فرایند آموزش، انجمن‌های گفت و گو و بسیاری امکانات جذاب دیگر. از نکات بسیار مثبت این پلتفرم آموزش آنلاین، می‌توان به استفاده از کلاس‌های مجازی رایگان آن، به مدت یک ماه اشاره کرد.

پلن A

140,000 تومان

 • تعداد شرکت‌کننده هم‌زمان: 20 نفر
 • تعداد نامحدود وبینار، کلاس و جلسه
 • برگزاری رویداد به صورت نامحدود
 • امکان استفاده از 5 وبکم به صورت همزمان
فعالسازی

پلن B

315,000 تومان

 • تعداد شرکت‌کننده هم‌زمان: 70 نفر
 • تعداد نامحدود وبینار، کلاس و جلسه
 • برگزاری رویداد به صورت نامحدود
 • امکان استفاده از 10 وبکم به صورت همزمان
فعالسازی

پلن B++

450,000 تومان

 • تعداد شرکت‌کننده هم‌زمان: 100 نفر
 • تعداد نامحدود وبینار، کلاس و جلسه
 • برگزاری رویداد به صورت نامحدود
 • امکان استفاده از 5 وبکم به صورت همزمان
فعالسازی

پلن C

550,000 تومان

 • تعداد شرکت‌کننده هم‌زمان: 150 نفر
 • تعداد نامحدود وبینار، کلاس و جلسه
 • برگزاری رویداد به صورت نامحدود
 • امکان استفاده از 5 وبکم به صورت همزمان
فعالسازی

پلن D

750,000 تومان

 • تعداد شرکت‌کننده هم‌زمان: 200 نفر
 • تعداد نامحدود وبینار، کلاس و جلسه
 • برگزاری رویداد به صورت نامحدود
 • امکان استفاده از 10 وبکم به صورت همزمان
فعالسازی

پلن E

925,000 تومان

 • تعداد شرکت‌کننده هم‌زمان: 250 نفر
 • تعداد نامحدود وبینار، کلاس و جلسه
 • برگزاری رویداد به صورت نامحدود
 • امکان استفاده از 5 وبکم به صورت همزمان
فعالسازی

پلن F

1,050,000 تومان

 • تعداد شرکت‌کننده هم‌زمان: 300 نفر
 • تعداد نامحدود وبینار، کلاس و جلسه
 • برگزاری رویداد به صورت نامحدود
 • امکان استفاده از 5 وبکم به صورت همزمان
فعالسازی

پلن G

1,225,000 تومان

 • تعداد شرکت‌کننده هم‌زمان: 350 نفر
 • تعداد نامحدود وبینار، کلاس و جلسه
 • برگزاری رویداد به صورت نامحدود
 • امکان استفاده از 5 وبکم به صورت همزمان
فعالسازی

پلن H

1,400,000 تومان

 • تعداد شرکت‌کننده هم‌زمان: 400 نفر
 • تعداد نامحدود وبینار، کلاس و جلسه
 • برگزاری رویداد به صورت نامحدود
 • امکان استفاده از 5 وبکم به صورت همزمان
فعالسازی

پلن H+

1,700,000 تومان

 • تعداد شرکت‌کننده هم‌زمان: 450 نفر
 • تعداد نامحدود وبینار، کلاس و جلسه
 • برگزاری رویداد به صورت نامحدود
 • امکان استفاده از 10 وبکم به صورت همزمان
فعالسازی

پلن I

2,100,000 تومان

 • تعداد شرکت‌کننده هم‌زمان: 500 نفر
 • تعداد نامحدود وبینار، کلاس و جلسه
 • برگزاری رویداد به صورت نامحدود
 • امکان استفاده از 5 وبکم به صورت همزمان
فعالسازی

پلن J

2,600,000 تومان

 • تعداد شرکت‌کننده هم‌زمان: 600 نفر
 • تعداد نامحدود وبینار، کلاس و جلسه
 • برگزاری رویداد به صورت نامحدود
 • امکان استفاده از 5 وبکم به صورت همزمان
فعالسازی

پلن K

3,000,000 تومان

 • تعداد شرکت‌کننده هم‌زمان: 650 نفر
 • تعداد نامحدود وبینار، کلاس و جلسه
 • برگزاری رویداد به صورت نامحدود
 • امکان استفاده از 5 وبکم به صورت همزمان
فعالسازی

پلن L

3,450,000 تومان

 • تعداد شرکت‌کننده هم‌زمان: 700 نفر
 • تعداد نامحدود وبینار، کلاس و جلسه
 • برگزاری رویداد به صورت نامحدود
 • امکان استفاده از 5 وبکم به صورت همزمان
فعالسازی

پلن M

4,000,000 تومان

 • تعداد شرکت‌کننده هم‌زمان: 800 نفر
 • تعداد نامحدود وبینار، کلاس و جلسه
 • برگزاری رویداد به صورت نامحدود
 • امکان استفاده از 5 وبکم به صورت همزمان
فعالسازی

پلن رایگان

رایگان

 • تعداد شرکت‌کننده هم‌زمان: 5 نفر
 • تعداد نامحدود وبینار، کلاس و جلسه
 • برگزاری رویداد تا 10 ساعت
 • امکان استفاده از 2 وبکم به صورت همزمان
فعالسازی

پلن 10 نفره A

26,000 تومان

 • تعداد شرکت‌کننده هم‌زمان: 10 نفر
 • تعداد نامحدود وبینار، کلاس و جلسه
 • برگزاری رویداد تا 5 ساعت
 • امکان استفاده از 3 وبکم به صورت همزمان
فعالسازی

پلن 10 نفره C

46,000 تومان

 • تعداد شرکت‌کننده هم‌زمان: 10 نفر
 • تعداد نامحدود وبینار، کلاس و جلسه
 • برگزاری رویداد تا 15 ساعت
 • امکان استفاده از 3 وبکم به صورت همزمان
فعالسازی

پلن 20 نفره A

46,000 تومان

 • تعداد شرکت‌کننده هم‌زمان: 20 نفر
 • تعداد نامحدود وبینار، کلاس و جلسه
 • برگزاری رویداد تا 5 ساعت
 • امکان استفاده از 3 وبکم به صورت همزمان
فعالسازی

پلن 20 نفره B

56,000 تومان

 • تعداد شرکت‌کننده هم‌زمان: 20 نفر
 • تعداد نامحدود وبینار، کلاس و جلسه
 • برگزاری رویداد تا 10 ساعت
 • امکان استفاده از 3 وبکم به صورت همزمان
فعالسازی

پلن 20 نفره C

66,000 تومان

 • تعداد شرکت‌کننده هم‌زمان: 20 نفر
 • تعداد نامحدود وبینار، کلاس و جلسه
 • برگزاری رویداد تا 15 ساعت
 • امکان استفاده از 3 وبکم به صورت همزمان
فعالسازی

پلن 50 نفره A

141,000 تومان

 • تعداد شرکت‌کننده هم‌زمان: 50 نفر
 • تعداد نامحدود وبینار، کلاس و جلسه
 • برگزاری رویداد تا 10 ساعت
 • امکان استفاده از 3 وبکم به صورت همزمان
فعالسازی

پلن 50 نفره B

161,000 تومان

 • تعداد شرکت‌کننده هم‌زمان: 50 نفر
 • تعداد نامحدود وبینار، کلاس و جلسه
 • برگزاری رویداد تا 20 ساعت
 • امکان استفاده از 3 وبکم به صورت همزمان
فعالسازی

پلن A

145,000 تومان

 • تعداد شرکت‌کننده هم‌زمان: 50 نفر
 • تعداد نامحدود وبینار، کلاس و جلسه
 • برگزاری رویداد تا 20 ساعت
 • قابلیت ضبط 10 رویداد
 • امکان استفاده از 1 وبکم به صورت همزمان
فعالسازی

پلن B

245,000 تومان

 • تعداد شرکت‌کننده هم‌زمان: 100 نفر
 • تعداد نامحدود وبینار، کلاس و جلسه
 • برگزاری رویداد تا 20 ساعت
 • قابلیت ضبط 10 رویداد
 • امکان استفاده از 1 وبکم به صورت همزمان
فعالسازی

پلن C

345,000 تومان

 • تعداد شرکت‌کننده هم‌زمان: 150 نفر
 • تعداد نامحدود وبینار، کلاس و جلسه
 • برگزاری رویداد تا 20 ساعت
 • قابلیت ضبط 10 رویداد
 • امکان استفاده از 1 وبکم به صورت همزمان
فعالسازی

پلن A

2,000,000 تومان

 • تعداد شرکت‌کننده هم‌زمان: 500 نفر
 • تعداد نامحدود وبینار، کلاس و جلسه
 • برگزاری رویداد تا 150 ساعت
 • امکان استفاده از 7 وبکم به صورت همزمان
فعالسازی

پلن C

4,450,000 تومان

 • تعداد شرکت‌کننده هم‌زمان: 700 نفر
 • تعداد نامحدود وبینار، کلاس و جلسه
 • برگزاری رویداد تا 350 ساعت
 • امکان استفاده از 7 وبکم به صورت همزمان
فعالسازی

پلن G

6,750,000 تومان

 • تعداد شرکت‌کننده هم‌زمان: 1000 نفر
 • تعداد نامحدود وبینار، کلاس و جلسه
 • برگزاری رویداد تا 550 ساعت
 • امکان استفاده از 10 وبکم به صورت همزمان
فعالسازی
انتخاب پلن
بسته (اختیاری)
انتخاب دوره
تایید و پرداخت

انتخاب بسته (اختیاری)

بسته ها امکانات اضافی داناپلاس هستند که به صورت اختیاری میتوانید آن ها را به پلن خریداری شده اضافه نمایید. با انتخاب هر بسته توضیحات آن قابل مشاهده خواهد بود.

توضیحات:

انتخاب پلن
بسته (اختیاری)
انتخاب دوره
تایید و پرداخت

دوره سرویس